Product SiteDocumentation Site

F.2.3. Actualizarea Manuală a Configuraţiei

It is also possible to perform the configuration upgrade steps manually. To do this
Locate the upgrade06.xsl conversion script or download the latest version from Git
  1. Convert the XML blob:
    # xsltproc /path/to/upgrade06.xsl config06.xml > config10.xml
  2. Locate the pacemaker.rng script.
  3. Check the XML validity:
    # xmllint --relaxng /path/to/pacemaker.rng config10.xml
Avantajul acestei metode este acela că poate fi efectuată fară ca şi clusterul să funcţioneze şi orice erori de validare ar trebui să fie cu caracter mai informativ (în ciuda faptului că sunt generate de aceeaşi bibliotecă!) din moment ce includ numerele liniilor.