Product SiteDocumentation Site

8.7. Asigurarea că Regulile Bazate pe Timp Iau Efect

A Pacemaker cluster is an event driven system. As such, it won’t recalculate the best place for resources to run in unless something (like a resource failure or configuration change) happens. This can mean that a location constraint that only allows resource X to run between 9am and 5pm is not enforced.
Dacă vă bazaţi pe reguli bazate pe timp, este esenţial să setaţi opţiunea cluster-recheck-interval. Aceasta spune clusterului să recalculeze periodic starea ideală a clusterului. De exemplu, dacă setaţi cluster-recheck-interval=5m, atunci cândva între 9:00 şi 9:05 clusterul va detecta că trebuie să pornească resursa X, iar între 17:00 şi 17:05 va realiza că trebuie să o oprească.
Note that the timing of the actual start and stop actions depends on what else needs to be performed first .