Product SiteDocumentation Site

9.4. Refolosirea Regulilor, Opţiunilor şi a Setului de Operaţiuni

Câteodată un număr de restricţii trebuie să folosească acelaşi set de reguli şi resursele trebuie sa seteze aceleaşi opţiuni şi parametri. Pentru a simplifica această situaţie, puteţi face referinţă la un obiect existent folosind un id-ref în loc de un id.
Deci dacă pentru o resursă aveţi
<rsc_location id="WebServer-connectivity" rsc="Webserver">
  <rule id="ping-prefer-rule" score-attribute="pingd" >
  <expression id="ping-prefer" attribute="pingd" operation="defined"/>
  </rule>
</rsc_location>
Then instead of duplicating the rule for all your other resources, you can instead specify:

Exemplu 9.8. Realizând referinţe către reguli din alte restricţii

<rsc_location id="WebDB-connectivity" rsc="WebDB">
   <rule id-ref="ping-prefer-rule"/>
</rsc_location>

Important

Clusterul va insista că regula există undeva. Încercând să adaugaţi o referinţă către o regulă ce nu există va cauza un eşec al validării, la fel ca şi încercarea de a înlătura regula care este referenţiată în altă parte.
The same principle applies for meta_attributes and instance_attributes as illustrated in the example below:

Exemplu 9.9. Referenţierea atributelor, opţiunilor şi operaţiunilor din alte resurse

<primitive id="mySpecialRsc" class="ocf" type="Special" provider="me">
  <instance_attributes id="mySpecialRsc-attrs" score="1" >
   <nvpair id="default-interface" name="interface" value="eth0"/>
   <nvpair id="default-port" name="port" value="9999"/>
  </instance_attributes>
  <meta_attributes id="mySpecialRsc-options">
   <nvpair id="failure-timeout" name="failure-timeout" value="5m"/>
   <nvpair id="migration-threshold" name="migration-threshold" value="1"/>
   <nvpair id="stickiness" name="resource-stickiness" value="0"/>
  </meta_attributes>
  <operations id="health-checks">
   <op id="health-check" name="monitor" interval="60s"/>
   <op id="health-check" name="monitor" interval="30min"/>
  </operations>
</primitive>
<primitive id="myOtherlRsc" class="ocf" type="Other" provider="me">
  <instance_attributes id-ref="mySpecialRsc-attrs"/>
  <meta_attributes id-ref="mySpecialRsc-options"/>
  <operations id-ref="health-checks"/>
</primitive>