Product SiteDocumentation Site

6.3. Specificând Ordinea în care Resursele ar Trebui să Pornească/Oprească

The way to specify the order in which resources should start is by creating rsc_order constraints.

Tabel 6.2. Proprietăţile unei Restricţii de Ordonare

Câmp Descriere
id
A unique name for the constraint
first
The name of a resource that must be started before the then resource is allowed to.
then
The name of a resource. This resource will start after the first resource.
kind
How to enforce the constraint. (Since 1.1.2)
* Optional - Just a suggestion. Only applies if both resources are starting/stopping.
* Mandatory - Always. If first is stopping or cannot be started, then must be stopped.
* Serialize - Ensure that no two stop/start actions occur concurrently for a set of resources.
symmetrical
If true, which is the default, stop the resources in the reverse order. Default value: true

6.3.1. Ordonarea Obligatorie

Când resursa then nu poate rula fără ca resursa first să fie activă, ar trebui să folosiţi restricţii obligatorii. Pentru a specifica faptul că o restricţie este obligatorie, folosiţi scoruri mai mari decât zero. Acest lucru va asigura că resursa "then" va reacţiona atunci când resursa "first" îşi schimbă starea.
  • Dacâ resursa first rula şi este oprită, resursa then va fi oprită de asemenea (dacă rulează)
  • Dacă resursa first nu rula şi nu poate fi pornită, resursa then va fi oprită (dacă rulează)
  • Dacă resursa first este (re)pornită în timp ce resursa then rulează, resursa then va fi oprită şi repornită