Product SiteDocumentation Site

6.2.4. Dacă Două Noduri Au Acelaşi Scor

Dacă două noduri au acelaşi scor, atunci clusterul va alege unul. Această alegere poate părea aleatorie şi ar putea să nu fie ceea ce s-a intenţionat, în schimb clusterului nu i-a fost dată suficientă informaţie pentru a şti care a fost intenţia.

Exemplu 6.3. Exemplu de două resurse care preferă două noduri în mod egal

<constraints>
    <rsc_location id="loc-1" rsc="Webserver" node="sles-1" score="INFINITY"/>
    <rsc_location id="loc-2" rsc="Webserver" node="sles-2" score="INFINITY"/>
    <rsc_location id="loc-3" rsc="Database" node="sles-1" score="500"/>
    <rsc_location id="loc-4" rsc="Database" node="sles-2" score="300"/>
    <rsc_location id="loc-5" rsc="Database" node="sles-2" score="200"/>
</constraints>

In the example above, assuming no other constraints and an inactive cluster, Webserver would probably be placed on sles-1 and Database on sles-2. It would likely have placed Webserver based on the node’s uname and Database based on the desire to spread the resource load evenly across the cluster. However other factors can also be involved in more complex configurations.