Product SiteDocumentation Site

Anexa G. Este acest script de init compatibil LSB?

The relevant part of LSB spec includes a description of all the return codes listed here.
Sub presupunerea că some_service este configurat corect şi nu este activ în momentul de faţă, următoarea secvenţă vă poate ajuta să determinaţi dacă este compatibil LSB:
 1. Porneşte (oprit):
  # /etc/init.d/some_service start ; echo "result: $?"
  1. A pornit serviciul?
  2. A printat comanda rezultatul de ieşire: 0 (suplimentar faţă de rezultatul contextual normal)?
 2. Status (rulând):
  # /etc/init.d/some_service status ; echo "result: $?"
  1. A acceptat scriptul comanda?
  2. A indicat scriptul dacă serviciul rula?
  3. A printat comanda rezultatul de ieşire: 0 (suplimentar faţă de rezultatul contextual normal)?
 3. Porneşte (rulând):
  # /etc/init.d/some_service start ; echo "result: $?"
  1. Serviciul încă rulează?
  2. A printat comanda rezultatul de ieşire: 0 (suplimentar faţă de rezultatul contextual normal)?
 4. Opreşte (rulând):
  # /etc/init.d/some_service stop ; echo "result: $?"
  1. A fost oprit serviciul?
  2. A printat comanda rezultatul de ieşire: 0 (suplimentar faţă de rezultatul contextual normal)?
 5. Status (oprit):
  # /etc/init.d/some_service status ; echo "result: $?"
  1. A acceptat scriptul comanda?
  2. A indicat scriptul faptul că serviciul nu rula?
  3. A printat comanda rezultatul de ieşire: 3 (suplimentar faţă de rezultatul contextual normal)?
 6. Opreşte (oprit):
  # /etc/init.d/some_service stop ; echo "result: $?"
  1. Este serviciul în continuare oprit?
  2. A printat comanda rezultatul de ieşire: 0 (suplimentar faţă de rezultatul contextual normal)?
 7. Status (eşuat):
  Acest pas nu este gata pentru a fi testat şi se bazează pe inspecţia manuală a scriptului.
  Scriptul poate folosi unul din codurile de eroare (altul decât 3) listate în specificaţia LSB pentru a indica faptul că este activ dar eşuat. Acesta îi spune clusterului ca înainte de a muta resursa pe alt nod, trebuie să o oprească mai întâi pe cel existent.
Dacă răspunsul la oricare din întrebările de mai sus este nu, atunci scriptul nu este compatibil LSB. Opţiunile disponibile în acel moment sunt fie de a repara scriptul fie de a scrie un agent OCF bazat pe scriptul existent.