Product SiteDocumentation Site

8.3. Exemple de Expresii Bazate pe Timp

A small sample of how time based expressions can be used.

Exemplu 8.1. Adevărat dacă acum este oricând în anul 2005

<rule id="rule1">
  <date_expression id="date_expr1" start="2005-001" operation="in_range">
  <duration years="1"/>
  </date_expression>
</rule>

Exemplu 8.2. Equivalent expression

<rule id="rule2">
  <date_expression id="date_expr2" operation="date_spec">
  <date_spec years="2005"/>
  </date_expression>
</rule>

Exemplu 8.3. 9am-5pm, Lun-Vineri

<rule id="rule3">
  <date_expression id="date_expr3" operation="date_spec">
  <date_spec hours="9-16" days="1-5"/>
  </date_expression>
</rule>

Vă rugăm să luați aminte că 16 se potrivește cu 16:59:59, deoarece valoarea numerică (ora) încă se potrivește!

Exemplu 8.4. 9am-6pm, Lun-Vineri sau toată ziua sâmbătă

<rule id="rule4" boolean_op="or">
  <date_expression id="date_expr4-1" operation="date_spec">
  <date_spec hours="9-16" days="1-5"/>
  </date_expression>
  <date_expression id="date_expr4-2" operation="date_spec">
  <date_spec days="6"/>
  </date_expression>
</rule>

Exemplu 8.5. 9am-5pm sau 9pm-12pm, Lun-Vineri

<rule id="rule5" boolean_op="and">
  <rule id="rule5-nested1" boolean_op="or">
  <date_expression id="date_expr5-1" operation="date_spec">
   <date_spec hours="9-16"/>
  </date_expression>
  <date_expression id="date_expr5-2" operation="date_spec">
   <date_spec hours="21-23"/>
  </date_expression>
  </rule>
  <date_expression id="date_expr5-3" operation="date_spec">
  <date_spec days="1-5"/>
  </date_expression>
 </rule>

Exemplu 8.6. Zilele de Luni în Martie 2005

<rule id="rule6" boolean_op="and">
  <date_expression id="date_expr6-1" operation="date_spec">
  <date_spec weekdays="1"/>
  </date_expression>
  <date_expression id="date_expr6-2" operation="in_range"
   start="2005-03-01" end="2005-04-01"/>
 </rule>

Notă

Because no time is specified, 00:00:00 is implied.
This means that the range includes all of 2005-03-01 but none of 2005-04-01. You may wish to write end="2005-03-31T23:59:59" to avoid confusion.

Exemplu 8.7. O lună plină pe data de Vineri 13

<rule id="rule7" boolean_op="and">
  <date_expression id="date_expr7" operation="date_spec">
  <date_spec weekdays="5" monthdays="13" moon="4"/>
  </date_expression>
</rule>