Product SiteDocumentation Site

9.3.4. Migrarea Resurselor

Unele resurse, precum oaspeţii virtuali de Xen, sunt capabili să se mute în altă locaţie fără pierderea stării. Numim acest lucru migrarea resurselor şi este diferit de practica normală a opririi resurselor pe prima maşină şi apoi pornirea acestora în altă parte.
Not all resources are able to migrate, see the Migration Checklist below, and those that can, won’t do so in all situations. Conceptually there are two requirements from which the other prerequisites follow:
Clusterul este capabil să acomodeze atât modele de migrare de tip push cât şi pull prin solicitarea ca agentul de resursă să suporte două noi acţiuni: migrate_to (efectuată pe locaţia curentă) şi migrate_from (efectuată pe destinaţie).
În migrarea de tip push, procesul de pe locaţia curentă se transferă pe locaţia nouă unde este activat mai târziu. În acest scenariu, majoritatea muncii ar fi realizată în acţiunea migrate_to şi activarea ar avea loc în timpul migrate_from.
În egală măsură pentru pull, acţiunea migrate_to este practic fără conţinut şi migrate_from realizează majoritatea muncii, extrăgând starea relevantă a resursei de la locaţia veche şi activând-o.
Nu există un mod greşit sau corect de a implementa migrarea serviciului vostru, atâta timp cât funcţionează.

9.3.4.1. Lista de Migrare

  • Resursa nu poate fi o clonă.
  • Resursa trebuie să folosească un agent de stilul OCF.
  • Resursa nu trebuie să fie într-o stare degradată sau să fi eşuat.
  • The resource must not, directly or indirectly, depend on any primitive or group resources.
  • Resursa trebuie să suporte două noi acţiuni: migrate_to şi migrate_from şi trebuie să le anunţe în meta-informaţiile proprii.
  • Resursa trebuie să aibe meta-atributul allow-migrate setat pe true (nu pe valoarea implicită)
Dacă resursa depinde de o clonă, iar la momentul când resursa trebuie să fie mutată, clona are instanţe care se opresc şi instanţe care pornesc, atunci resursa va fi mutată în modul tradiţional. Policy Engine-ul nu este capabil încă să modeleze această situaţie în mod corect aşa că ia calea (mai puţin optimă) dar mai sigură.