Product SiteDocumentation Site

10.3.9. Multi-state Resource Agent Requirements

Since multi-state resources are an extension of cloned resources, all the requirements of Clones are also requirements of multi-state resources. Additionally, multi-state resources require two extra actions: demote and promote; these actions are responsible for changing the state of the resource. Like start and stop, they should return OCF_SUCCESS if they completed successfully or a relevant error code if they did not.
Stările pot însemna orice doriţi, dar atunci când resursa este pornită, trebuie să ajungă în modul numit Slave. De acolo clusterul va decide mai apoi care instanţe să promoveze într-un Master.
În plus faţă de cerinţele Clonelor pentru acţiunile de monitorizare, agenţii trebuie să raporteze corespunzător starea în care sunt. Clusterul se bazează pe agent să-şi raporteze statusul (incluzând rolul) în mod corespunzător şi nu indică agentului în care rol crede acesta în mod curent că ar trebui să se afle.

Tabel 10.8. Implicaţiile rolurilor codurilor returnate de OCF

Cod de Monitorizare Returnat Descriere
OCF_NOT_RUNNING
Stopped
OCF_SUCCESS
Running (Slave)
OCF_RUNNING_MASTER
Running (Master)
OCF_FAILED_MASTER
Failed (Master)
Altul
Eşuat (Slave)