Product SiteDocumentation Site

10.3.10. Multi-state Notifications

Ca şi în cazul clonelor, suportarea notificărilor necesită acţiunea notify să fie implementată. Odată ce este suportată, acţiunii notify îi vor fi trimise un număr de variabile suplimentare care, când sunt combinate cu un context suplimentar, pot fi folosite pentru a calcula starea curentă a clusterului şi ceea ce urmează să i se întâmple.

Tabel 10.9. Environment variables supplied with Master notify actions [a]

Variabilă Descriere
OCF_RESKEY_CRM_meta_notify_type
Allowed values: pre, post
OCF_RESKEY_CRM_meta_notify_operation
Allowed values: start, stop
OCF_RESKEY_CRM_meta_notify_active_resource
Resources the that are running
OCF_RESKEY_CRM_meta_notify_inactive_resource
Resources the that are not running
OCF_RESKEY_CRM_meta_notify_master_resource
Resources that are running in Master mode
OCF_RESKEY_CRM_meta_notify_slave_resource
Resources that are running in Slave mode
OCF_RESKEY_CRM_meta_notify_start_resource
Resources to be started
OCF_RESKEY_CRM_meta_notify_stop_resource
Resursele care vor fi oprite
OCF_RESKEY_CRM_meta_notify_promote_resource
Resources to be promoted
OCF_RESKEY_CRM_meta_notify_demote_resource
Resources to be demoted
OCF_RESKEY_CRM_meta_notify_start_uname
Nodes on which resources will be started
OCF_RESKEY_CRM_meta_notify_stop_uname
Nodes on which resources will be stopped
OCF_RESKEY_CRM_meta_notify_promote_uname
Nodes on which resources will be promote
OCF_RESKEY_CRM_meta_notify_demote_uname
Nodes on which resources will be demoted
OCF_RESKEY_CRM_meta_notify_active_uname
Nodes on which resources are running
OCF_RESKEY_CRM_meta_notify_inactive_uname
Nodes on which resources are not running
OCF_RESKEY_CRM_meta_notify_master_uname
Nodes on which resources are running in Master mode
OCF_RESKEY_CRM_meta_notify_slave_uname
Nodes on which resources are running in Slave mode