Product SiteDocumentation Site

5.6. Atributele Instanţelor

Scripturile unor clase de resurse (LSB nefiind una dintre acestea) pot primi parametri care determină cum se comportă şi care instanţe ale unui serviciu controlează acestea.
If your resource agent supports parameters, you can add them with the crm_resource command. For instance
# crm_resource --resource Public-IP --set-parameter ip --property-value 1.2.3.4
ar crea o intrare în resursă precum aceasta:

Exemplu 5.4. Un exemplu de resursă OCF cu atribute de instanţă

<primitive id="Public-IP" class="ocf" type="IPaddr" provider="heartbeat">
  <instance_attributes id="params-public-ip">
   <nvpair id="public-ip-addr" name="ip" value="1.2.3.4"/>
  </instance_attributes>
</primitive>

For an OCF resource, the result would be an environment variable called OCF_RESKEY_ip with a value of 1.2.3.4.
The list of instance attributes supported by an OCF script can be found by calling the resource script with the meta-data command. The output contains an XML description of all the supported attributes, their purpose and default values.

Exemplu 5.5. Afişarea metadata pentru template-ul agentului de resursă Dummy

# export OCF_ROOT=/usr/lib/ocf
# $OCF_ROOT/resource.d/pacemaker/Dummy meta-data
<?xml version="1.0"?>
 <!DOCTYPE resource-agent SYSTEM "ra-api-1.dtd">
 <resource-agent name="Dummy" version="0.9">
  <version>1.0</version>

  <longdesc lang="en-US">
   This is a Dummy Resource Agent. It does absolutely nothing except
   keep track of whether its running or not.
   Its purpose in life is for testing and to serve as a template for RA writers.
  </longdesc>
  <shortdesc lang="en-US">Dummy resource agent</shortdesc>

  <parameters>
   <parameter name="state" unique="1">
    <longdesc lang="en-US">
     Location to store the resource state in.
    </longdesc>
    <shortdesc lang="en-US">State file</shortdesc>
    <content type="string" default="/var/run/Dummy-{OCF_RESOURCE_INSTANCE}.state" />
   </parameter>

   <parameter name="dummy" unique="0">
    <longdesc lang="en-US">
     Dummy attribute that can be changed to cause a reload
    </longdesc>
    <shortdesc lang="en-US">Dummy attribute that can be changed to cause a reload</shortdesc>
    <content type="string" default="blah" />
   </parameter>
  </parameters>

  <actions>
   <action name="start"    timeout="90" />
   <action name="stop"     timeout="100" />
   <action name="monitor"   timeout="20" interval="10",height="0" start-delay="0" />
   <action name="reload"    timeout="90" />
   <action name="migrate_to"  timeout="100" />
   <action name="migrate_from" timeout="90" />
   <action name="meta-data"  timeout="5" />
   <action name="validate-all" timeout="30" />
  </actions>
 </resource-agent>