Product SiteDocumentation Site

6.10. Încă Trei Seturi de Resurse

Colocation chain

Fig. 6.4. Reprezentarea vizuală a unui lanţ de colocare unde membrii setului mijlociu nu au interdependenţe