Product SiteDocumentation Site

B.2. Acţiuni

Toţi Agenţii de Resursă OCF sunt obligaţi să implementeze următoarele acţiuni

Tabel B.1. Acţiuni Necesare pentru Agenţii OCF

Acţiune Descriere Instrucţiuni
start
Porneşte resursa
Return 0 on success and an appropriate error code otherwise. Must not report success until the resource is fully active.
stop
Opreşte resursa
Return 0 on success and an appropriate error code otherwise. Must not report success until the resource is fully stopped.
monitor
Check the resource’s state
Exit 0 if the resource is running, 7 if it is stopped, and anything else if it is failed.
NOTĂ: Scriptul de monitorizare ar trebui să testeze starea resursei numai pe maşina locală.
meta-data
Descrie resursa
Provide information about this resource as an XML snippet. Exit with 0.
NOTE: This is not performed as root.
validate-all
Verifică dacă parametrii furnizaţi sunt corecţi
Exit with 0 if parameters are valid, 2 if not valid, 6 if resource is not configured.

Cerinţe suplimentare (care nu sunt parte din specificaţia OCF) sunt plasate pe agenţi care vor fi folosiţi pentru concepte avansate cum ar fi clone şi resurse multi-state.

Tabel B.2. Acţiuni Opţionale pentru Agenţi OCF

Acţiune Descriere Instrucţiuni
promote
Promovează instanţa locală a unei resurse multi-state la starea master/primară
Return 0 on success
demote
Retrogradează instanţa locală a unei resurse multi-state la starea slave/secundară
Return 0 on success
notify
Folosit de către cluster pentru a trimite agentului notificări pre şi post eveniment spunându-i resursei ceea ce se întâmplă sau ce tocmai s-a întâmplat
Must not fail. Must exit with 0

O acţiune specificată în specificaţiile OCF nu este folosită de către cluster în mod curent
Remember to use ocf-tester to verify that your new agent complies with the OCF standard properly.